Headlines News :

Έργα στο Αρχαίο Διμήνι.

Δημοσίευση από Art and City | Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 4:05 π.μ.

Βόλος.

Στη φάση της υλοποίησης προχωρά το ενταγμένο στο έργο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο που αφορά στην «Κατασκευή Μόνιμων Στεγάστρων στα Μέγαρα Α & Β του Μυκηναϊκού Οικισμού Διμηνιού», προϋπολογισμού 2.178.497,28.


Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού του έργου, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, η έγκριση συμβασιοποίησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας προς τον φορέα υλοποίησης του έργου, που είναι η Διεύθυνση Αναστηλώσεων Αρχαίων Μνημείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με Κύριο του έργου το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός «Ως αιρετή Περιφέρεια θεωρούμε την πολιτιστική κληρονομιά ως σημαντικό στοιχείο της ιστορικής μας συνέχειας ως έθνος και για το λόγο αυτό στηρίζουμε έργα που συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ο προϊστορικός οικισμός του Διμηνίου είναι ένας από τους πιο γνωστούς της Ελλάδας και ο σημαντικότερος οικισμός της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου. Η παρέμβαση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάδειξη του Μυκηναϊκού ανακτόρου, καθώς τα υπάρχοντα στέγαστρα εργασίας είναι ακατάλληλα και ο χώρος δεν μπορεί να αποδοθεί ακόμη στο κοινό. Με την τοποθέτηση των νέων στεγάστρων ολοκληρώνεται το σύνολο των απαιτούμενων παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί πλήρως επισκέψιμο το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου».

Αναλυτικά η προτεινόμενη παρέμβαση προβλέπει:
- Κατασκευή στεγάστρου για το Μέγαρο Α: Το στέγαστρο θα καλύπτει έκταση 1.513 τμ. και θα αποτελείται από 5 κλιμακώμενα μεταλλικά ανοιχτά υπόστεγα με επίσης μικρές κλίσεις της ίδιας τάξεως. Η επικάλυψη της στέγης θα γίνει με πανέλλα από χαλυβδόφυλλα με ενδιάμεσο διάκενο από πολυουρεθάνης, συνολικού πάχους 50mm. Στα σημεία κλίσεων των στεγών θα τοποθετηθούν υδρορροές από χαλκό. Οι κατακόρυφες στήλες των υδρορροών θα οδεύουν σε φρεάτια πολυουρεθάνη εντός του εδάφους, όπου με σωλήνες PVC 6at και ακολουθώντας την κλίση του εδάφους θα οδηγηθούν στο φυσικό αποδέκτη. Οι μεταλλικές επιφάνειες των υπόστεγων θα βαφτούν με αντισκωρικές βαφές.

- Κατασκευή στεγάστρου για το Μέγαρο Β: Το στέγαστρο θα καλύπτει έκταση 675 τμ και θα αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία, τα οποία καλύπτουν τον μέχρι σήμερα ανασκαμμένο χώρο του Μεγάρου Β. Τα στέγαστρα VII VIII έχουν διαφορετικά ύψη και είναι αλληλεπικαλυπτόμενα στην ανατολική και δυτική πλευρά τους αντίστοιχα. Η κατασκευή τους είναι όμοια με εκείνη του στεγάστρου στο Μέγαρο Α.

Το συνολικό ύψος των νέων στεγάστρων δεν θα είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των υφιστάμενων πρόχειρων στεγάστρων (6μ. περίπου), ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των νέων κατασκευών με τις υποκείμενες αρχαιότητες και τον περιβάλλοντα χώρο.

Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 930.960,35 και το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση αυτή, προχωράνε οι διαδικασίες για την σύναψη της σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και αναδειχθέντος αναδόχου, για την έναρξη υλοποίησής του.
Μοιραστείτε το :

0 σχόλια:

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ...

 

Υποστήριξη : About us | Επικοινωνία | Διαφήμιση
Copyright © 2013. ArtandCity.gr - Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.