Headlines News :

Προκήρυξη Συγγραφικών Διαγωνισμών.

Δημοσίευση από Art and City | Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 1:16 π.μ.

Στo πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του για την απελευθέρωση της Θράκης και αφορμής δοθείσης από τον εορτασμό του 2013 ως Έτος «Καβάφη», ο Σύλλογος Διατήρησης και Προβολής της Παράδοσης της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης) Βόλου προκηρύσσει τον 2ο Ποιητικό Διαγωνισμό με θέμα: «Κοινωνία και Σύγχρονος Άνθρωπος» και τον 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Κριτικής του Έργου του Βάρναλη.

Η επιλογή του θέματος του ποιητικού διαγωνισμού στοχεύει στην ανάδειξη επίκαιρων ζητημάτων-προβλημάτων που μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία και την επιρροή που έχουν στο σύγχρονο άνθρωπο. Αυτά τα σημαντικά ζητήματα, με τα οποία ο Βάρναλης ασχολήθηκε σε επίπεδο σπουδών, αποτελούν ευκαιρία για προβληματισμό και κριτική στο πλαίσιο της γενικότερης κατάστασης που ο σύγχρονος άνθρωπος διαβιεί.

Το θέμα του Φοιτητικού Διαγωνισμού έγκειται στην κριτική έργων του Βάρναλη, ποιητή με καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία που μελέτησε πολλά επιστημονικά παιδία των θεωρητικών επιστημών αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους και διακεκριμένους Έλληνες ποιητές των αρχών του 20ου αιώνα, που με το σημαντικό συγγραφικό του έργο, τόσο ποιητικό όσο και πεζού λόγου κατάφερε να αναδείξει το ενδιαφέρον του και την αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο, μέσα από θερμή λυρική φαντασία και σατυρική διάθεση. 

Όροι συμμετοχής του ποιητικού διαγωνισμού:
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν όσοι γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως ιδιότητας και ηλικίας. Του διαγωνισμού, εξαιρούνται τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
2. Τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική και να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
3. Κάθε δημιουργός καλείται να συμμετέχει με ένα μόνο ποίημα και όχι με περισσότερα αυτού.
4. Το ποίημα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο (γραμματοσειρά Arial 12), μέχρι 20 στίχους χωρίς περιορισμό στη μορφή και το είδος του στίχου. Θα υποβληθεί σε 4 αντίγραφα. ο τίτλος τοποθετείται στη μέση και σε γραμματοσειρά Arial Bold 12 και πάνω δεξιά να αναγράφεται το ψευδώνυμο με το οποίο ο δημιουργός θα μετέχει χωρίς καμία άλλη επί πλέον ένδειξη σε γραμματοσειρά Arial Italics 12.
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους από την Παρασκευή 1 Μαρτίου έως την Παρασκευή 26 Απριλίου, στη διεύθυνση: Στρατηγού Τσιγάντε 40 Τ.Κ. 38444, Ν. Ιωνία Βόλος με την ένδειξη: για τον 2ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό. Υπόψη κ. Κυριάκου Κυτούδη.
6. Δεκτές γίνονται όλες οι συμμετοχές που εμφανίζουν ως ημέρα αποστολής οποιαδήποτε έως και την 26η Απριλίου.
7. Οι φάκελοι θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά με απλή ή συστημένη επιστολή. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του κάθε συμμετέχοντος στη θέση του αποστολέα και στο εσωτερικό θα υπάρχει το έργο, (στον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων, που ορίζει το άρθρο 4) υπογεγραμμένα επίσης μόνο με το ψευδώνυμο. Μέσα θα εσωκλείεται ένας μικρότερος σφραγισμένος φάκελος, όπου εξωτερικά θα αναγράφεται μόνον το ψευδώνυμο και εσωτερικά, τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail. Οι εσωτερικοί φάκελοι θα ανοιχθούν μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου.
8. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, τα οποία θα γνωστοποιηθούν σε διάστημα 30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων, θα δημοσιευθούν στον ιστοχώρο του συλλόγου μας στο facebook (Σύλλογος Αν. Ρωμυλίας Βόλου) καθώς επίσης και σε 2 τοπικές εφημερίδες της Θεσσαλίας (μόνο τα ονόματα των νικητών). Οι νικητές του διαγωνισμού θα ενημερωθούν επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περεταίρω ενημερώσεις δε θα γίνουν.
9. Τα αποτελέσματα της επιτροπής δεν αιτιολογούνται και θα είναι οριστικά. Ενστάσεις δε γίνονται δεκτές.
10. Διευκρινιστικές ερωτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα: 25 Φεβρουαρίου-20 Μαρτίου 2013. Μπορούν, κατά κύριο λόγο, να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail του συλλόγου romylia.volos@gmail.com ενώ θα γίνονται δεκτές και τηλεφωνικές ερωτήσεις από Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 10.00-12.00 και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, στο τηλέφωνο 698 9296904. 

Όροι συμμετοχής του φοιτητικού συγγραφικού διαγωνισμού:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι φοιτητές Ελληνικών Κρατικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ), καθώς επίσης και δημοσίων ΙΕΚ και ιδιωτικών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων (ιδιωτικά ΙΕΚ και ιδιωτικά πανεπιστήμια). Επίσης, εργασίες μπορούν να υποβάλλουν Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν, επίσης, και απόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων με τον περιορισμό η ορκωμοσία τους να έχει γίνει σε διάστημα μικρότερο του έτους. Του διαγωνισμού, εξαιρούνται τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
2. Κάθε φοιτητής μπορεί να μετέχει μόνο με μία πρωτότυπη εργασία, η έκταση της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις.
3. Τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική και να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
4. Η εργασία θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (γραμματοσειρά Arial 12). Θα υποβληθεί σε 4 αντίγραφα. Ο τίτλος τοποθετείται στη μέση και σε γραμματοσειρά Arial Bold 13 και ακριβώς από κάτω, με στοίχιση επίσης στο κέντρο, θα τοποθετείται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα σε γραμματοσειρά Arial 12, με την ιδιότητά του και τον οργανισμό στον οποίο σπουδάζει από κάτω σε γραμματοσειρά Arial 11. Η κυρίως εργασία θα πρέπει να δακτυλογραφηθεί σε γραμματοσειρά Arial 12. Οι επικεφαλίδες θα είναι τοποθετημένες με στοίχιση στα αριστερά και γραμματοσειρά Arial Bold Italics 12.
5. Η εργασία θα κατατεθεί και σε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο (cd).
6. Η βιβλιογραφία και οι πηγές εντός κειμένου –εφόσον υπάρχουν- θα πρέπει να γίνουν με βάση το βιβλιογραφικό σύστημα αναφορών Harvard. Οι βιβλιογραφικές αναφορές δεν συμπεριλαμβάνονται στο κυρίως σώμα της εργασίας και κατ’ επέκταση δε συνυπολογίζονται στο όριο των λέξεων.
7. Το θέμα είναι ελεύθερο δεδομένης της ποικιλίας των θεματικών ενοτήτων που μπορούν να αναλυθούν. 
Ενδεικτικά, ωστόσο, παρατίθενται ενότητες προς ανάλυση, όπως:
• Το συγγραφικό έργο του Βάρναλη σε σχέση με άλλους ποιητές/συγγραφείς
• Κριτική θεώρηση μεμονωμένων έργων και συγκριτική θεώρηση αυτών
• Νοηματοδοτική προσέγγιση έργων του ποιητή
• Ο επίκαιρος χαρακτήρας του Βάρναλη
8. Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι:
• Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος
• Τεκμηρίωση επιχειρηματολογίας, επιλογή και χρήση πηγών
• Πρωτοτυπία στην προσέγγιση και στο χειρισμό του θέματος
• Συνολική παρουσίαση-εικόνα της εργασίας
9. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους από την Παρασκευή 1 Μαρτίου έως την Παρασκευή 26 Απριλίου, στη διεύθυνση: Στρατηγού Τσιγάντε 40 Τ.Κ. 38444, Ν. Ιωνία Βόλος με την ένδειξη: για τον 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό, Υπόψη κ. Κυριάκου Κυτούδη.
10. Δεκτές γίνονται όλες οι συμμετοχές που εμφανίζουν ως ημέρα αποστολής οποιαδήποτε έως και την 26η Απριλίου.
11. Οι φάκελοι θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά με απλή ή συστημένη επιστολή. Μαζί με τα 4 αντίτυπα θα πρέπει να αποστέλλει η εργασία σε ψηφιακή μορφή, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας, για τους φοιτητές δημοσίων ιδρυμάτων ή βεβαίωση φοίτησης για τους φοιτητές ιδιωτικών ιδρυμάτων ή το πτυχίο ή βεβαίωση της σχολής που να βεβαιώνει πως οι απόφοιτοι έχουν αποφοιτήσει εντός του έτους, λαμβάνοντας ως έτος την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού (1 Μαρτίου 2013) .
12. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, τα οποία θα γνωστοποιηθούν σε διάστημα 30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων, θα δημοσιευθούν στον ιστοχώρο του συλλόγου μας στο facebook (Σύλλογος Αν. Ρωμυλίας Βόλου) καθώς επίσης και σε 2 τοπικές εφημερίδες της Θεσσαλίας (μόνο τα ονόματα των νικητών). Οι νικητές του διαγωνισμού θα ενημερωθούν επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περεταίρω ενημερώσεις δε θα γίνουν.
13. Τα αποτελέσματα της επιτροπής δεν αιτιολογούνται και θα είναι οριστικά. Ενστάσεις δε γίνονται δεκτές.
14. Διευκρινιστικές ερωτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα: 25 Φεβρουαρίου-20 Μαρτίου 2013. Μπορούν, κατά κύριο λόγο, να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail του συλλόγου romylia.volos@gmail.com ενώ θα γίνονται δεκτές και τηλεφωνικές ερωτήσεις από Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 10.00-12.00 και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, στο τηλέφωνο 698 9296904. 

Οι βραβευμένες εργασίες (6: 3 βραβεία και 3 έπαινοι, για τον κάθε διαγωνισμό) θα δημοσιευθούν σε επετειακή έκδοση του συλλόγου για τα 130 χρόνια από τη γέννηση και τα 40 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ποιητή Κ. Βάρναλη κατά την επόμενη χρονιά.

Η εκδήλωση βράβευσης θα λάβει χώρα στο Βόλο κατά το Μάιο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Θράκης. Η ημερομηνία της τελετής, ο χώρος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα κοινοποιηθούν εντός Μάιου 2013.
Μοιραστείτε το :

0 σχόλια:

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ...

 

Υποστήριξη : About us | Επικοινωνία | Διαφήμιση
Copyright © 2013. ArtandCity.gr - Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.