Headlines News :

Ανακοίνωση Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Δημοσίευση από Art and City | Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 3:00 π.μ.

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με το προσχέδιο Οργανογράμματος της Γ.Γ. Πολιτισμού.

Την Τρίτη 12 Μαρτίου μας παραδόθηκε από την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ. Πολιτισμού το προσχέδιο του Οργανογράμματος, που θα αποσταλεί εκ μέρους της ως αντιπρόταση στο ΥΔΜΗΔ.


Παρόλο που το εν λόγω προσχέδιο διαθέτει ασφαλώς βελτιωμένη μορφή σε σχέση με το προταθέν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Δομών του ΥΔΜΗΔ, παραμένει μια πρόταση για τη δημιουργία Γενικής Γραμματείας ενσωματωμένης πλήρως στο Υπουργείο Παιδείας, μια πρόταση αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών εναρμονισμένη με τα μνημονιακά πρότυπα, η οποία ανοίγει το δρόμο για την αποδυνάμωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αλλά και για διαθεσιμότητες-απολύσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τρόικας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η «αντιπρόταση» της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ. Πολιτισμού δεν είναι καν δεσμευτική για την κυβέρνηση, αφού το τελικό σχέδιο θα διαμορφωθεί από το ΥΔΜΗΔ και το ΥΠΑΙΘΠΑ, πριν εισαχθεί στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης για έγκριση. Ως εκ τούτου, ακόμη και οι περιγραφόμενες στο εν λόγω σχέδιο Διευθύνσεις, Υπηρεσίες ή Τμήματα, μπορούν ανά πάσα στιγμή να απαλειφθούν (μερικώς ή στο σύνολό τους), αν δεν πληρείται η οριζόντια περικοπή άνω του 50%, που είναι ο στόχος του ΥΔΜΗΔ!

Παρόλ’ αυτά, αξίζει να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο αυτής της «αντιπρότασης». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:


Έχει ήδη θεσπιστεί με νόμο η μνημονιακή υποχρέωση, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημοσίου, για δημιουργία μίας ενιαίας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανά Υπουργείο, πλαίσιο στο οποίο κινείται και το παρόν προσχέδιο. Η “λύση” των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού αντίστοιχα, πέραν του ότι δεν ερείδεται στη σχετική νομοθεσία (λ.χ. αυτή για τις κρίσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων) και, ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή από το ΥΔΜΗΔ, δεν αλλάζει – επί της ουσίας – το γεγονός ότι οι οικονομικές και διοικητικές Διευθύνσεις της Γ.Γ. Πολιτισμού υπάγονται στις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘΠΑ. Η έλλειψη οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας του τομέα πολιτισμού θα σημάνει και το σταδιακό μαρασμό του.

Μόνη λύση για να μην υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες του πολιτισμού παραμένει η αυτονόμηση του Υπουργείου Πολιτισμού, αίτημα όλων των εργαζομένων στον πολιτισμό και κάθε ενημερωμένου πολίτη, αλλά και θέση όλων των κομμάτων της Βουλής, με τα οποία πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η κατάργηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας πλήττει άμεσα τη δυνατότητά της να εκτελεί έργα με αυτεπιστασία, γεγονός που έχει διαφυλαχθεί ως σήμερα με μεγάλο αγώνα, προκειμένου να εκτελούνται με επιστημονικό τρόπο οι επεμβάσεις στα μνημεία. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει και η απάλειψη του Τεχνικού Τμήματος των Εφορειών Αρχαιοτήτων, που ανοίγει το δρόμο για την πλήρη αποψίλωσή τους από το πολύτιμο τεχνικό τους προσωπικό. Για να μπορούν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων να συνεχίσουν να πραγματοποιούν έργα με αυτεπιστασία, είναι αναγκαίο να αποτυπώνεται στη δομή τους η ύπαρξη Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού καθώς και Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης.

Ως προς τις συγχωνεύσεις των ΕΠΚΑ και ΕΒΑ σε 52 Ενιαίες Εφορείες Αρχαιοτήτων, πιστεύουμε ότι οι οριζόντιες ρυθμίσεις δεν εξυπηρετούν, ειδικά στη συγκεκριμένη περίοδο και, αν υιοθετηθούν άκριτα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα. Καταρχήν, δεν είναι σαφής η εξοικονόμηση πόρων, στο βαθμό που σε πολλές περιπτώσεις οι ΕΠΚΑ και οι ΕΒΑ διαθέτουν ήδη ιδιόκτητα κτίρια και υποδομές. Επίσης, σε κάποιους νομούς η συνένωση θα δημιουργήσει μια πλαστή αίσθηση μεγάλου αριθμού προσωπικού, από όπου πιθανώς θα προκύψουν αναγκαστικές μετακινήσεις (που, λόγω του Ν. 4093, θα γίνουν με την απειλή της απόλυσης!). Όμως, δεν υπάρχει προστασία των μνημείων χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό που την υπηρετεί.

Επίσης, η όποια συγχώνευση δεν μπορεί να θεωρηθεί λειτουργική, τη στιγμή που δεν έχει εξασφαλιστεί ούτε η λειτουργία ούτε η στελέχωση των τμημάτων των Ενιαίων Εφορειών, δεν υπάρχει σχεδιασμός για την στέγαση υπηρεσιών, εργαστηρίων και αποθηκών, δεν υπάρχει μέριμνα για την πορεία των 400 περίπου έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα (θυμίζουμε ότι ακόμη και τα έργα του ΤΔΠΕΑΕ, παρά την ψήφιση του σχετικού νόμου προ δύο μηνών, δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί από τις Υπηρεσίες του πολιτισμού και ήδη δυσλειτουργούν). Ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η ισχυροποίηση της προστασίας των μνημείων και όχι η αποδυνάμωσή της. Άλλωστε, είναι οξύμωρο να επιλέγεται η συνένωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών, αλλά στην Κεντρική Υπηρεσία να συνεχίζει ο διαχωρισμός σε ΔΙΠΚΑ και ΔΒΜΑ.


Η ουσιαστική κατάργηση – μέσω της συγχώνευσής τους σε ένα– των Αρχαιολογικών Ινστιτούτων, χωρίς καμία αξιολόγηση του έργου που έχουν επιτελέσει ως τώρα, δημιουργεί πλείστα ερωτηματικά, τόσο για το έργο όσο και για το προσωπικό, πόσο μάλλον που δεν συνοδεύεται καν από την ενσωμάτωση της έρευνας στις οικείες Εφορείες. Είναι σαφές ότι ο ερευνητικός χαρακτήρας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν έχει θέση στο νέο δημόσιο που δημιουργείται με τις ευλογίες της Τρόικας.

Ως προς τα Μουσεία, καταρχήν είναι λάθος να προτείνεται ενοποίηση του Επιγραφικού με το Νομισματικό Μουσείο, την ίδια στιγμή που ακόμα και στο προσχέδιο της Επιτροπής του ΥΔΜΗΔ προτείνονται ως χωριστές οργανικές μονάδες. Τα δύο Μουσεία λειτουργούν και ως επιστημονικά κέντρα της επιγραφικής και νομισματικής αντίστοιχα, δύο διακριτών επιστημονικών αντικειμένων, τα οποία δεν καταγράφονται σε καμία άλλη δομή της Γ.Γ. Πολιτισμού.

Μείζον ζήτημα, επίσης, αποτελεί η κατάργηση των Τμημάτων που ασχολούνται με το σχεδιασμό των εκθέσεων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του έργου των Μουσείων, σε συνδυασμό μάλιστα με την ίδρυση της «Ειδικής Υπηρεσίας Προβολής & Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δημιουργίας» που θα υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού. Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δράσεις και δημόσιες εκδηλώσεις αποτελούν το «άνοιγμα» των Μουσείων στην κοινωνία και πρώτη προτεραιότητα για όλη την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί τα αντικείμενα αυτά να «εξαφανίζονται» από τη δομή των μουσείων. Επιπλέον, η αυτοτελής προβολή του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί αίτημα του Συλλόγου μας, δεν εξυπηρετείται από τη δημιουργία μιας Ειδικής Υπηρεσίας ελεγχόμενης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, αλλά από την ενσωμάτωση του εν λόγω αντικειμένου στην οργανωτική δομή της ΓΔΑΠΚ.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι ενοποιήσεις των Τμημάτων των Συλλογών στα Μουσεία γίνονται χωρίς κανένα επιστημονικό υπόβαθρο και μόνο με τη λογική της «κοπτορραπτικής».

Η υπαγωγή, επίσης, απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Κεντρικών Συμβουλίων του Πολιτισμού (ΚΑΣ, ΚΣΝΜ, ΣΜ) προδίδει διάθεση συγκεντρωτισμού και ελέγχου των Συμβουλίων από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Έχουμε εκφράσει πολλάκις τη γνώμη μας για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να επιλέγονται τα μέλη των επιστημονικών Συμβουλίων, αλλά και την αναγκαιότητα να προεδρεύει των εν λόγω Συμβουλίων ανώτατος δικαστικός λειτουργός, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος τους. Για τον ίδιο λόγο το κάθε Τμήμα Συμβουλίου/-ίων είναι απαραίτητο να υπάγεται στην αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση.

Επισημαίνεται ότι, γενικά, η υπαγωγή οργανικών μονάδων απ’ ευθείας στην πολιτική ηγεσία και όχι στην διοικητική ιεραρχία συνιστά απαράδεκτο αναχρονισμό, ο οποίος έλκει την καταγωγή του στην αντίληψη ότι το κράτος είναι κομματικό δοβλέτι και όχι σύγχρονη δημόσια διοίκηση στρατευμένη στην εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ αποδεικνύει ότι, ακόμη και εν μέσω κρίσης, το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αποβάλει τις παθογένειες που μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση και τη διάλυση του δημοσίου.

Το προσχέδιο Οργανογράμματος, όπως δόθηκε, αποτελείται από μια σειρά πινάκων, όπου δεν εμφανίζονται οι αρμοδιότητες και η κατανομή των θέσεων εργασίας, κάτι που αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για στοιχειώδη διάλογο με τους εργαζόμενους. Είναι σαφές ότι το εν λόγω προσχέδιο οργανογράμματος είναι προϊόν μηχανιστικής προσέγγισης του περιορισμού της δημόσιας προστασίας των μνημείων, μέσω της μείωσης των δομών και του προσωπικού. Μία κολοβωμένη Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν θα μπορεί να εμποδίσει την ανεξέλεγκτη τριτοκοσμικού τύπου φαστ-τρακ «ανάπτυξη», όπου τα αρχαία αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ταυτόχρονα, στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που συζητιέται αυτές τις ημέρες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ιδρύεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειοδοτήσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (!), αποδεικνύοντας ότι είναι βάσιμοι οι φόβοι μας για την προσπάθεια αποδυνάμωσης της προστασίας των μνημείων και τον διαμελισμό των αρμοδιοτήτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Σε οποιοδήποτε σχέδιο Οργανογράμματος, για το οποίο η πολιτική ηγεσία θα ήθελε να υπάρξει συζήτηση με τους εργαζόμενους, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται:

α. Όλες οι σημερινές θέσεις εργασίας, αλλά και η κατανομή –σε όλη την Ελλάδα– όλων των κενών οργανικών θέσεων που έχουν διασωθεί από τον Ν. 4024, όπως λ.χ. οι 500 κενές θέσεις αρχαιολόγων στην ΓΔΑΠΚ.

β. Ρητή πρόβλεψη ότι το προσωπικό καταγράφεται στην έδρα της Υπηρεσίας που υπηρετεί σήμερα και οι μετακινήσεις θα γίνουν μόνο μετά από αίτηση των εργαζομένων.

γ. Ρητή πρόβλεψη ότι οι υπάρχουσες Υπηρεσίες ή τα Τμήματα δεν καταργούνται, αλλά συγχωνεύονται μεταξύ τους και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο γίνεται αυτό. Η «απάλειψη», σε σχέση με το υφιστάμενο Οργανόγραμμα, Υπηρεσιών ή Τμημάτων εγείρει βάσιμα ερωτηματικά για την τύχη του προσωπικού, λόγω των διατάξεων του Ν. 4093 (λ.χ. δεν είναι δυνατόν τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα να συγχωνευτούν σε ένα και να μην υπάρξει 
μέριμνα ότι το προσωπικό τους, που είναι διασπαρμένο σε 6 διαφορετικές πόλεις της επικράτειας, θα παραμείνει εκεί όπου υπηρετεί!). Η πρόβλεψη αυτή είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, και για να υπάρχει σαφήνεια και διαφάνεια στο πώς θα ανακατανεμηθούν οι θέσεις ευθύνης.

δ. Αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε Υπηρεσιακής μονάδας, με διαφύλαξη όλου του αντικειμένου που σήμερα διαχειρίζεται η Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ το εν λόγω προσχέδιο Οργανογράμματος.

Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ήδη από το φθινόπωρο είχε ζητήσει να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος για το θέμα του οργανογράμματος μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των σωματείων των εργαζομένων. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά για άλλη μια φορά προχωράμε σε ένα σχέδιο οργανογράμματος, που τελικά θα καταρτιστεί –με απολύτως αδιαφανή τρόπο και χωρίς τη γνώμη των εργαζόμενων και των υπηρεσιακών παραγόντων– από μια Επιτροπή του ΥΔΜΗΔ, που δεν έχει καν γνώση (και δεν θέλησε να αποκτήσει, στον ένα χρόνο της λειτουργίας της) των αναγκών και του τρόπου λειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Όλα αυτά σε συνθήκες οριζόντιων περικοπών και προσπάθειας απομείωσης των δομών της προστασίας των μνημείων.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ, είναι ανάγκη να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις όλων των εργαζομένων του πολιτισμού. Καλούμε όλα μας τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις, για να αποτελέσει κεντρικό πολιτικό ζήτημα το αίτημα αυτονόμησης του Υπουργείου Πολιτισμού, ενόψει και του θρυλούμενου ανασχηματισμού.

Καλούμε τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα να παραστούν 
στην Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα (Κέντρο Ρουμελιωτών, ώρα 9.30 πμ), για να αποφασίσουμε τις περαιτέρω δράσεις μας.
Μοιραστείτε το :

0 σχόλια:

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ...

 

Υποστήριξη : About us | Επικοινωνία | Διαφήμιση
Copyright © 2013. ArtandCity.gr - Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.